CUR 100

Schoonbeton gaat over de schoonheid of zo je wilt fraaiheid
van betonconstructies in gebouwen, aan gevels of bij bruggen.
In Duitsland spreekt men over Sichtbeton, in België over architectonische beton.
Eigenlijk gaat het dus over Betonarchitectuur.

 

In 2013 is de nieuwe versie verschenen van CUR Aanbeveling nr. 100, Schoon Beton. Opgenomen zijn aanzienlijke wijzigingen aangaande oppervlakteklassen en projectspecificaties.

Zie tekst hieronder voor de essenties (10 geboden…) van CUR 100.

CUR 100 HERZIEN IN 2013

cur 100 omslag

cur 100 schema 1

cur 100 schema 2

 

ESSENTIES VAN CUR 100….De tien geboden van CUR100

-1- Toets de specificatie / het bestek op de inhoud van bijlage F van CUR 100 (bl. 42)

-2- Toets de classificaties op onderdelen / oppervlakteklasse (B1, B2 of B9…bl. 14)

-3- Toets de taakinvulling van de coördinator (bl. 9)

-4- Maak / toets het werkplan Schoonbeton (zie digitaal model, bl. 13)

-5- Maak / toets het bekistingplan, centerpennen, plaat- en stortnaden (bekisting = prestatie-eis)

-6- Maak / toets betonsamenstelling o.a. fijne delen, 160 liter/m3 (betonmengsel = prestatie-eis)

-7- Toets toeslagmaterialen op vlekkenindex (art. 5.5.4 en bijlage H)

-8- Maak / toets wapening / betondekking op 35 mm (bl. 17 en 24)

-9- Maak / toets proefstorten (CUR grijsschaal, ref. projecten, centerpen-afwerking (bl. 19)

-10- Toets resultaten volgens tabel 3 (bl. 15)  en beoordeel esthetische herstel (bl. 30).

 

Model Werkplan schoonbeton… digitaal beschikbaar;  www.betonhuis.nl

2019-03 model werkplan schoonbeton versie 2.0

 

 

SCHOONBETON volgens CUR 100

Villa te Waarle, witte beton in exterieur en interieur (2012)

DSC_0276