Home

ikWelkom op de schoonbeton – architectuurpagina van

Henk Oude Kempers

Over schoonbeton ontwerpen, uitvoeren en beoordelen daarover gaat deze site.  Dus ook over de richtlijn CUR Aanbeveling 100 Schoonbeton, kortom de CUR100.

Al vele jaren ben ik betrokken bij bouwprojecten waarbij betonarchitectuur een belangrijke rol speelt. Vele jaren als adviseur bij het ingenieursbureau ABT. Momenteel betrokkenheid in de zin van kennis aanreiken over het inspecteren en adviseren bij draagconstructies in beton en staal. Vooral als de esthetische aspecten dus schoonbeton c.q betonarchitectuur van belang zijn. (scroll naar beneden voor afbeeldingen/referenties)

Mijn expertise steunt op de ervaringen uit praktisch vakmanschap van; draagconstructies en managementtaken (Ingenieursbureau ABT), onderwijstaken (Betonvereniging), commissietaken (NNI, SBR-CUR, KIWA) en publicaties (Betonhuis, Aeneas-Media).

Zie hiervoor de referentielijsten (2023), de CV, de lijst met publicaties en onderstaande fotocollages.

Dank je wel, voor het bezoeken van deze site.

In maart 2018 verscheen in vaktijdschrift BETONIEK mijn artikel  –Kan (schoon)beton mooi verouderen?-.  Zie kopie van dit artikel bij pagina ‘Publicaties’.

Doel van deze site

Het doel van deze site is om technische vakkennis en ervaring aan te reiken over schoonbeton en betonarchitectuur. Project specifiek kan ondersteuning worden aangeboden. Zie hiervoor ‘plan van aanpak’.

Ondersteunen van de opdrachtgever, architect, aannemer of prefab-producent wanneer schoonbeton een belangrijke keuze is.

Voor opdrachtgever en architect; adviezen bij esthetische mogelijkheden van beton. Voorbeelden; ontwerpspecificaties, referenties, proefstorten, toetsen resultaten en mediation of arbitrage.

Voor aannemer en prefab-producent; adviezen over de uitvoeringswijze bij in-situ gestort of prefab beton. Voorbeelden; opstellen projectspecificatie of werkplan, werkoverleg, keuringen, adviezen onderhoud en duurzaamheid, mediation of arbitrage.

Schoonbeton of Betonarchitectuur

Schoonbeton gaat over de schoonheid of zo je wilt fraaiheid
van betonconstructies in gebouwen, aan gevels of bij bruggen.
In Duitsland spreekt men over Sichtbeton, in België over architectonische beton, in Engeland over architectural concrete. Eigenlijk gaat het dus over Betonarchitectuur.

Schoonbeton, oppervlakteklassen en esthetische kwaliteit (van lage naar hoge kwaliteit).

In betonnormen (o.a. NEN 8670, art. 9.8.3 en tabel 10) worden de volgende oppervlakteklassen onderscheiden;
-klasse C voor niet zichtbaar / vuil beton (geen oppervlakte-eisen)
-klasse A voor standaard / zichtbeton (beperkte oppervlakte-eisen)
-klasse B voor schoonbeton (esthetische oppervlakte-eisen b.v. volgens CUR 100)

Schoonbeton en CUR100

Om de realisatie (ontwerp en uitvoering) van een project in schoonbeton in goede banen te leiden is in Nederland de richtlijn CUR Aanbeveling 100 (2004 – 2013) beschikbaar. Hierin zijn aanwijzingen opgenomen voor de projectspecificaties (bestek) en de wijze van uitvoering en keuring op de bouwplaats of in de fabriek. Henk Oude Kempers was als voorzitter van de CUR-commissie 72 betrokken bij de opzet van de  CUR100.

Zie  -essenties / 10 geboden van CUR 100- …..blad  -CUR100-  van deze site.  

Waterliniemuseum

Waterliniemuseum Fort Vechten / Bunnik  (november 2014, opening 10 oktober 2015) Schoonbeton  volgens CUR100  (en  proefstorten op het werk)

Voor vakkennis over schoonbeton en architectuur in beton zie ook www.tektoniek.nl

Fotocollages van 

enkele uitgevoerde opdrachten

expertise schoonbeton en CUR100        (dubbel klik op foto voor meer details……..)

HenkOK museum Beeldenaanzee 2016-1994

HenkOK Kerkschoonbeton RIJSENHOUT016

HenkOK KonSchouwburg 2016-1998HenkOK Civiel N201 2013HenkOK museum Waterlinie 2015HenkOK villa Waalre 2012